قید و انواع (1)
ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧   کلمات کلیدی:

سلام/

قید و انواع آن:

قید ویژگیهای فعل را بیان می کند.مثلا:  وقتی می گوییم، علی آمد. پرسیده می شود، چه موقع آمد؟ می گوییم، اکنون، این قید زمان است. قید همیشه در جمله  رخ می دهد و به تنهایی  مفهوم قیدی ندارد. چون چیزی را مقید نساخته است.

دو نوع قید وچود دارد:

1-      قید مختص

2-      قید مشترک

 

 

1-      در قید مختص باید بگویم که کلماتی مانند: هنوز،اتفاقا"، هرگز، البته،مثلا" و...فقط مفهوم قیدی دارند و در جمله با همین مفهوم بکار می روند قید مختص نامیده می شوند.

2-      در قید مشترک باید عرض نمایم که کلماتی مانند: خوب، کی؟ و... بستگی به کاربرد در جمله دارند و بنا بر همان جمله  نقش می پذیرند. مثلا":اگر بگوییم ،کتاب خوب، خریدم.  در اینجا خوب صفت است- اگر جمله به این صورت شد.کتاب، خوب خریدم. اینجا قید است.

از نظر وابستگی و همچنین  قید مشترک انواعی دارد که در قسمت های بعد توضیح می دهم.

 

گاه تنهایی،صورتش را به پس پنجره می چسبانید،شوق می آمد، دست در گردن حس می انداخت،فکر بازی می کرد.           زنده یاد سهراب سپهری