در وصف شب/خواجه عبدالله انصاری
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٩   کلمات کلیدی:

سلام/

هر بحری را لبی است و هر روزی را که می بینی در عقب شبی است.و روز قیامت است که آنرا شب نیست.

و دریای رحمت حق است که آن را لب نیست.


اقسام قید از جهت معنی2
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٢   کلمات کلیدی:

سلام/ با عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و آرزوی سال خوب برای همه ملت ایران.

 

اقسام قید از جهت معنی:

1-      قید زمان:همیشه/فردا/دیروز/گاهی/...

2-      قید مکان:اینجا/آنجا /هر جا/...

3-      قید مقدار:بسیار/ کم/...

4-      قید تاسف:افسوس/متاسفم/دریغا/...

5-      قید کیفیت:خوب/بارامی/...

6-      قید تعجب:عجب/ شگفتا/...

7-      قیدتاکید:حتما"/یقینا"/...

8-      قید پرسش:چرا/چطور/...

9-      قید شک وتردید:پنداری/ شاید/به گمانم/...

10-  قید تدریج:کمکم/اندک اندک/...

11-  قید تشبیه:مانا/همانند/همچون/چنین/....

12-  قید مبهم:هم/همه/هر/...

13-  قید آرزو:ای کاش/کاشکی/...

14-  قید شرط:اگر/ گر/ چنانچه/...

15-  قید نفی:هیچ/به هچ وجه/اصلا"ابدا"/نه/...

16-  قید ترتیب:گروه گروه/ اوان/اول/ دسته دسته/...

17-  قید استثنا:جز/ غیر از/تنها/به جز/...

18-  قید سوگند: به خدا/به جان/...

 

قید یک نقش وابسته است گاهی گاهی به فعل و گاهی به اجزای دیگر(صفت.قید.مسند.تمیزو..)  وگاهی به کل جمله.

 

تصاویری از مرنجاب کویری بکر  (شهرستان آران وبیدگل)