روحش شاد باد دکتر علی شریعتی مزینانی
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳٠   کلمات کلیدی:

این عکس برای تمام دوستان از زمان انقلاب تداعی خاطرات  تلخ وشیرین است و آغاز بیداری جنبش ضد استعمار و استبداد

 

خدایا همواره تو را سپاس می گذارم ، که هر چه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم ، آنها که باید مرا بنوازند ، می زنند ، آنها که باید همگامم باشند ،سد راهم می شوند، آنها که باید حق شناسی کنند ،حقکشی می کنند، آنها که باید دستم را بفشارند ، سیلی می زنند ، آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند ، پیش از دشمن حمله میکنند و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند ، تقویتم کنند، امیدوارم کنند و تبرئه ام کنند ، سرزنشم می کنند ، تضعیفم می کنند ، نومیدم می کنند ،متهمم می کنند، تا در راه تو از از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی ،نومید شوم ، چشم ببندم ، رانده شوم …تا تنها امیدم تو شود چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند ، تنها از تو یاری طلبم ، تنها از تو پاداش گیرم ، در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا :

تکلیفم با تو روشن شود ، تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هر دلی اگر اندکی چشید ، هیچ قندی در کامش شیرین نیست _ بچشم . 

 

دکتر علی شریعتی / کتاب نیایش / صفحات 121 و 122

منتظر نمان پرنده ای بیاید و پروازت دهد , در پرنده شدن خویش بکوش

دکتر علی شریعتی / تاریخ و شناخت ادیان / صفحه178

یاد این  جامعه شناس بزرگ و تمامی شهیدان انقلاب  گرامی باد

 


دلی بدست آور
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳   کلمات کلیدی:

خواجه عبدالله انصاری : روزه تطوع صرفه نان است، نماز تهجد کار پیرزنان است، حج کردن تماشای جهان است، نان دادن کار جوانمردان است، دلی به دست آر که کار آن است. اگر بر روی آب روی خسی باشی، و اگر به هوا پری مگسی باشی، دلی به دست آر تا کسی باشی.


مادر
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢   کلمات کلیدی:

WHEN I CAME DRENCHED IN THE RAIN

وقتی خیس از باران به خانه رسیدم.

 BROTHER SAID : “ WHY DON’T YOU TAKE AN UMBRELLA WITH YOU?”

برادرم گفت:"چرا چتری با خود نبردی؟"

 SISTER SAID:”WHY DIDN’T YOU WAIT UNTILL IT STOPPED”

خواهرم گفت :"چرا صبر نکردی تا باران بند بیاید؟"

 DAD ANGRILIY SAID: “ONLY AFTER GETTING COLD YOU WILL REALISE”.

پدرم با عصبانیت گفت:"وقتی سرما خوردی متوجه خواهی شد."

 BUT MY MOM AS SHE WAS DRYING MY HAIR SAID”

اما مادرم در حالی که موهایم را خشک می کرد گفت:

 “STUPID RAIN”                                                                     

باران احمق

 THAT’S MOM!!!

واین مادر است