مکاتب ادبی غرب و اهمیتت توجه به مختصات فکری و زبانی و ادبی آن در نوشتار
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٧   کلمات کلیدی:

 سلام

ابتدا بایستی عرض کنم سابقه تاریخی  ایران 8500 تا 9000 سال پیش به روایات مختلف و برداشت از حماسه های ملی ایران زمین شاهنامه  فردوسی و گیل گمیش  است. ولی اروپاییان سابقه تاریخی خود را با توجه به حماسه ملی ایلیاد و اودیسه همر حدود 850 تا 900 سال قبل از میلاد مسیح ذکر میکنند . البته ادبیات غنایی و تعلیمی هم در ایران زمین و هم در اروپا سابقه دیرینه دارد .مثلا در عصر آتیک  که در پایتخت فکری وفرهنگی یونان (آتن ) اولین آکادمی فلسفه و ریاضی و ژیمناستیک وجود داردکه طلایی ترین دوران اروپا عصر آتیک)در 500 سال قبل از  میلاد مسیح است .

 

پس از میلاد مسیح در قرن چهارم و پنجم تا قرن چهاردهم دوران قرون وسطی است و همه چیز در اختیار کلیسا می باشد وباعث حرکتی با نوزایی می شود که به دوران رنسانس مشهور است یعنی قرن چهاردهم تا شانزدهم پس از میلاد مسیح است

 

در قرن 1600 میلادی دوران بازگشت شروع و تحولات اساسی ادبی و... روی می دهد  اولین مکتب ادبی  بنام  مکتب ادبی اومانیسم شکل گیری  میشود که اساس نوشتار غرب در این نوع نوشته مبانی فکری اصالت بشر است و با القا این طرز فکر  به مخاطب او را تحت تاثیر افکار نویسنده قرار می دهد .بنابراین نسلهای جدید با دانستن افکار  غرب از تاثیر موارد نادرست این افکار بر جامعه و خودشان می کاهند .

اومانیسم

اومانیسم (هیومنیسم).بشرگرایی اعتقاد به برتری انسانها و قدرت آن در جامعه.

1.محوریت انسان و پایبندی به خواستها وعلایق انسانی

2.اعتقاد به عقل شک گرایی وروش عملی به عنوان ابزاری مناسب برای کشف حقیقت ساختن جامعه انسانی .

3.اعتقاد به جامعه باز و تکثر گرا.

4.التزام به اصل جدایی نهادهای دینی از دولت.

5اعتقاد به این که تمام ایدئولوژی ها و سنت ها اعم از دینی ،سیاسی و اجتماعی ، بایدتوسط انسان ارزش گذاری شود.نه اینکه صرفا بر اساس ایمان پذیرفته شود.

ادامه دارد...