حسن تعلیل
ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۳٠   کلمات کلیدی:

حسن تعلیل:   آوردن علتی ادبی و ادعایی  برای کاری که بتواند مخاطب را قانع سازد.این علت مبتی بر تشبیه است و علمی و واقعی و عقلی نیست.و راز زیبایی آن هم همین نکته است.

هنگام   سپیده دم   خروس  سحری                   دانی زچه روی کند همی نوحه گری

یعنی که نمودند در آیینه ی  صبح                     از عمر شبی گذشت و تو بی خبری    خیام

 

از سیم به سر یکی کله خود                         ز آهن به میان یکی کمر بند                                       

تا چشم بشر نبیندت روی                      بنهفته به ابر، چهر دلبند/ بهار