دوم اردیبهشت سالگرد زنده یاد سهراب بود برای گرامیداشت یادش چند بیت از سروده او را تقدیم به پاکان زمین می نمایم که خواهان پاکی زمین اند.

من مسلمانم،

قبله ام یک گل سرخ،جانمازم چشمه،مهرم نور،

دشت سجّاده من،

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم،

در نمازم جریان دارد ماه،جریان دارد طیف.

سنگ از پشت نمازم پیداست.........

 

 باور نمی توان کرد.............دوستان .............