1. نقطه . (به زبان فرانسهle point وبه زبان انگلیسی full stop)
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٠   کلمات کلیدی:

علائم سجاوندی:

1. نقطه   . (به زبان فرانسهle point وبه زبان انگلیسی full stop)

دقت در استفاده از نشانه‌ها:

نگذاشتنِ علامت، بهتر از گذاشتن علائم نا‌به‌جاست. برخی از نویسندگان و ویراستاران در استفاده از علائم، افراط می‌کنند.

نقطه

1ـ پس از پایان جمله کامل: سعدی شاعر بزرگی است.

2ـ در صورتی که واژه‌ای به جای جمله کامل به کار رود، پس از آن نقطه گذاشته می‌شود:

بله.
نه.
درس. ( مثلاً در پاسخ « چه می خواندی؟»)

3ـ پس از هر حرفی که به صورت نشانه‌های اختصاری به کار رفته باشد:

س . ش ( = سیروس شمیسا)

ه . ق

P.T.T

 

در جاهایی که نباید از نقطه استفاده کرد:

1ـ پس از عنوان کتاب یا مقابله؛ حتی اگر عنوان، جمله کامل باشد:

درست : کتابی که دنیا را دگرگون کرد

نادرست: کتابی که دنیا را دگرگون کرد.

2ـ پس از عنوان‌های اصلی و فرعی:

درست: روزی که علی (ع) به طرف صفین رفت

نادرست: روزی که علی (ع) به طرف صفین رفت.

این نقطه اول و آخر همه چیز است: