روز 25 فروردین بزرگداشت شاعر فریدالدین عطار نیشابوری
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٦   کلمات کلیدی:

آفرین جان آفرین پاک را-------------------------------آن که جان بخشید و ایمان خاک را

فریدالدین ابوحامد محمدبن ابوبکربن اسحاق عطار نیشابوری یکی از عارفان و شاعران بلند آوازه ایران اسلامی در اواخر قرن ششم هجری و اوایل قرن هفتم هجری قمری است.در سال 513 یا 537 در قریه کدکن  یا شادیاخ چشم به جهان گشود و  به شغل عطاری (داروفروشی) مشغول بوده است.داستان فوتش در زمان مغول معروف است  و صحت وسقم این داستان را نمی دانم ولیکن می گویند پس از دستگیری او توسط سرباز مغول هر کسی او را به قیمت های زیادی می خرید تا موجب آزادیش شود ولی او هر بار به مغول می گفت این قیمت من نیست  تا اینکه مردی روستایی او را به پشیزی کاه می خواست بخرد که او به مغول گفت همین قیمت من است و فرد مغولی از شدت عصبانیت او را کشت.و داستان شناسایی او در موقع  عبور مولانا از نیشابور  آن است که وی به پدر مولانا  گفت :قدر این کودک را بدان  زیرا زود باشد که این فرد آتش بر دل سوختگان عالم زند.در مورد  انقلاب درونی اش در جوانی وی گویند که روزی عطار در دکانش به معامله مشغول بود که درویشی رسید  و از عطار وبقیه کمک خواست و چند بار گفت :برای خدا چیزی بدهید.ولی کسی چیزی نبخشید  او ناراحت شد و گفت : ای خواجه چگونه می خواهی از دنیا بروی  و عطار گفت :مانند تو درویش گفت: تو مانند من می توانی بمیری؟عطار گفت: بله ،درویش  کشکول زیر سر نهاد و دار فانی را با گفتن نام پروردگار بدرود گفت. عطار از دکان خارج شد و برای همیشه مسیر زندگی اش را تغییر داد.به خدمت شیخ الشیوخ عارف رکن الدین  اکاف رفت  و به دست او توبه کرد .به ریاضت ومجاهدت با نفس مشغول بود به رسم سالکان طریقت  مدتی در سفر گذراند .از مکه تا ماوراالنهر  به  گردش پرداخت . الهی نامه ،اسرار نامه،منطقالطیر،مصیبت نامه ،مختار نامه،تذکره الاولیا، دیوان اشعار  از آثار گرانقدر وی است . در زمان حکومت سلطان محمد خوارزم شاه می زیست.مقبره شیخ عطار در نزدیکی نیشابور قرار دارد.در عهد تیموریان مقبره او خراب شده بود .به فرمان امیر علی شیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا مرمت و تعمیر گردید. این سالروز بر پویندگان راه طریقت و دانشمندان و استادان ادب پارسی و دانشجویان و  دانش آموزان این مرز و بوم گرامی باد. خالقا گر نیک وگر بد کرده ام -------------------------هر چه کردم با تن خود کرده ام

عفو کن دون همتی های مرا--------------------------محو کن بی حرمتی های مرا

خدایش بیامرزد.