4. دو نقطه :نشان شرح،هشدار نما(فرانسهles deux pointوانگلیسیcolon)
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٢   کلمات کلیدی:

 

به نام خدا

4. دو نقطه   :نشان شرح،هشدار نما(فرانسهles deux pointوانگلیسیcolon)

 دو نقطه (: )

1ـ قبل از مقول قول:

امام خمینی فرمود: ما باید مسلسل‌ها را تبدیل به قلم کنیم.

2ـ هنگام بر شمردن اجزای یک امر کلی:

علوم اسلامی عبارتند از: تفسیر، کلام، حدیث، رجال و …

3ـ برای معنا کردن واژه‌ها ویا توضیح لغات و اصطلاحات:

شاهد:زیبارو

معفّر:خاک آلود

4-در ارجاع یا اشاره به ماخذ،پیش از شماره صفحه و پس از شماره جلد:

نامه باستان:(1-497)،یعنی،جلد یک،صفحه497.

5- پیش از شرح و تفصیل سخن،پیش از عنوان اصلی ویا فرعی و یا شماره عنوان.