9. پرانتز ()گریز نما، دو کمان،دو قوس،نشان حشو و معترضه(فرانسهparenthesesو انگلیس
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٦   کلمات کلیدی:

بنام خداوند بهرام وشید

9. پرانتز ()گریز نما، دو کمان،دو قوس،نشان حشو و معترضه(فرانسهparenthesesو انگلیسیparenthesis)

 پرانتز ( )

برای آوردن توضیحات کلی از قبیل: تاریخ‌ها، عبارت‌ها ی جمله‌های تکمیل کننده یا توضیح دهنده، ذکر مثال‌ها، معنای واژه‌ها و اصطلاحات، معادل کلمه‌ها، ارجاع‌ها، ذکر منابع، نشانه‌های اختصاری، تلفظ کلمه‌ها و مانند اینها به کار می رود.

1ـ تاریخ: ابوالفتوح رازی(610ـ592 هـ ق) تفسیر خود را به پارسی نگاشت.

2ـ عبارت‌ها یا جمله‌های تکمیل‌کننده یا توضیح دهنده:

در فارسی امروز، صفت همیشه مفرد است( علامت جمع نمی‌گیرد) جز هنگامی که جانشین اسم شود.

3ـ معنای واژه‌ها و اصطلاح‌ها:

وقتی از معالجه عضوی مایوس می شدند به قطع و کی ( سوختن) آن می‌پرداختند.

4ـ معادل کلمه‌ها:

ناسیونالیسم( ملی‌گرایی)

5ـ ارجاع‌ها و ذکر منابع:

انسان با دو بال ایمان و علم، قادر به پرواز است( مرتضی مطهری، انسان و ایمان، ص7)

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود------------کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد