15. خطِّ مایل / ممیز.
ساعت ٧:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢۱   کلمات کلیدی:

بنام خدا

15. خطِّ مایل   / ممیز.

خط مایل / ممیز(   /   )

1ـ برای نشان دادن کلمه‌های معادل:کتابهای علمی/ فرهنگی.

2- در میانه ی کل و اجزایی کمتر از یک واحد از آن کل:5/48 کیلوگرم،25/6 بعداز ظهر.

3-در فاصله روز و ماه وسال:15/04/1392. البته صحیح تر آن(پانزدهم-تیرماه-1392).

4- در نقل کلام ا... ،در اشاره به نشانی،شماره آیه و سوره،

5-در بیان برابری به جای  "یا".

6- در نوشتن شعر یا مصراع ها که به هر علت،همچو  نثر بی فاصله در امتداد خط نوشته شده است.

سفاله مربوط به دوران ساسانیان -شهر باستانی ویگل- شهرستان آران وبیدگل