16. خطِّ تاب‌دار(ابرو) نشانه تعمیم چند مورد به یکی،دو ابرو(l acoladeوacola
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢۱   کلمات کلیدی:

بنام دوست

16. خطِّ تاب‌دار(ابرو)      نشانه تعمیم چند مورد به یکی،دو ابرو(l  acoladeوacolad)

خط تاب‌دار/آکلاد یا دو ابرو / ابرو ( ~) پیچ

از این علامت در نمایه‌ها، فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌ها برای پرهیز از تکرار از ماده مورد بحث، استفاده می شود:

ـ هر منوتیک

ـ ~ ایجابی

ـ ~ تو هم‌زا

 

از این نشانه در نوشته‌های رسمی نباید استفاده کرد.

مسجد نقشینه یادگار دوران و تاریخ سلجوقیان(آران وبیدگل)