بحر متدارک سالم
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳   کلمات کلیدی:

بنام خدا

1- فاعلن                فا       عِ     u       لُن   _  

لذت   فاعلن

نان شدن    فاعلن

زیر دن       فاعلن

دان او       فاعلن

 گندمم را سوی آسیا می کشد

 

 

اگر شعری از تکرار فاعلن بوجود آمد به آن بحر متدارک سالم می گویند.