بحر متقارب سالم
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٠   کلمات کلیدی:

بنام خدا

غَمَش دَر نَهانخانه ی دِل نَشیند-------فعولن/فعولن/فعولن/فعولن

 

فَ/u       عو/-     لُن/-

 

مرنجان/دلم را/ که این مر/غ وحشی--------------فعولن فعولن فعولن فعولن

 

U  / - -   u  / -  - u / -  - u  -  -

 

از تکرار فعولن بحر متقارب سالم حاصل می شود.

 

امامزاده محمد هلال  شهرستان آران و بیدگل