بحر هزج سالم/ روز تاسوعا تسلیت باد
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٢   کلمات کلیدی:

بنام خدا

 بحر هزج سالم

هزج یعنی سرودن شعر طرب انگیز/ آواز تندر

مَ  /u            فا/  -                عی/ -           لُن/ -  

درخت دو/ستی بنشا/ن*/که کام د/ل*/به بار آرد---

مفاعیلن   /مفاعیلن /-/مفاعیلن /-/  مفا عیلن  ---

                                     غزل 115 حافظ

 

نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

مفاعیلن /مفاعیلن / مفاعیلن /مفاعیلن

 

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را/نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

مفاعیلن مفاعیلن  مفاعیلن مفاعیلن / مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  مفاعیلن

 

                                                                  شهریار

 هرگاه شعری از تکرار مفاعیلن بوجود آید  آن شعر در بحر هزج سالم سروده  شده است.

 

 

عکس ها از وبلاگ فقط برای شما/ آقای ابوالفضل ایمانی/ آران و بیدگل