بحر رجز سالم
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۸   کلمات کلیدی:

 بنام خدا

بحر رجز سالم

 

مستفعلن

 

مَس     -       تف  -     عِِِِ   u       ُلن   -

 

می آفتاب زرفشان جام بلورش آسمان

 

مستفعلن  /مستفعلن /مستفعلن /مستفعلن

 

مشرق کف ساقیش دان مغرب لب یار آمده

 

مستفعلن /مستفعلن /مستفعلن /مستفعلن

 

تنها ترین  تنها  تویی  در   خلوت   تنهاییم

تنها تو می خواهی مرا با این همه رسواییم

 

بحر رجز سالم  از تکرار  مستفعلن بوجود می آید

رجز در لغت یعنی شعر کوتاه گفتن

 

مسجد آقا بزرگ کاشان