بحر رمل سالم
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۳٠   کلمات کلیدی:

بنام خدا

رمل  در لغت  ، اینجا به معنی حصیر بافتن و یا تند دویدن شتر  است که این بحر به آن تشبیه یافته .

 

فا -      / عِ   u  /    لا  - /    تُن   -

 

مستی کفر /است آن مس /تی که هوشیا /ری ندارد

فاعلاتن / فاعلاتن  / فاعلاتن  /فاعلاتن

 

غفلت پیری است آن خوابی که بیداری ندارد

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  

 هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی  گمارد

هر که محرابش  تو  باشی  سر  ز  خلوت  بر ندارد

 

بحری که از تکرار فاعلاتن بدست می آید رمل سالم نام دارد.

 

 

بقعه امامزاده قاسم (ع) بیدگل  (مختص آباد  واقع در شهرستان آران و بیدگل که نمای فعلی بصورت کلی تخریب  و به جای آن ساختمان جدید  وبقعه احداث گردید.(باب المراد)