فرهنگستان زبان و ادب فارسی چه می کند؟
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱۱   کلمات کلیدی:

 سلام/به عکس های زیر دقت کنید / در یک مجله درسی  مشاهده نمودم.در روز نامه ای که در همین هفته منتشر شده بود نیز با تیتر درشت نوشته شده بود ایران را به یک هاب ارتباطی در منطقه تبدیل می کنیم بله   هاب یعنی چه فرهنگستان ادب فارسی چه می کند و ما چه می کنیم؟

 

فکر کنم تا چند وقت دیگر فارسی را به فراموشی بسپاریم و یک زبان همه فرقه ای جایگزین فارسی اصیل گردد/ از این قبیل موارد در جامعه و مخصوصا فضای مجازی بسیار می توان یافت بیایید از زبان فارسی محافظت کنیم و  ......