فرانکلین
ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢٠   کلمات کلیدی:

سلام/ آدمی می تواند دو دقیقه بدون هوا /دو هفته بدون نوشیدن آب / سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند / ولی نمی تواند یک لحظه بدون اندیشه و فکر زندگی نماید.

 بنیامین فرانکلین