نیلوفر همان گلی است که نما دخرد و اصالت فرهنگ ایران زمین است.
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٠   کلمات کلیدی:

سلام/ در زندگی زخم هایی است که مثل خوره در انزوا روح را در انزوا آهسته  می خورد و می تراشد.  (بوف کور -صادق هدایت)