ماههای رومی
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

سلام/

نام‌های این ماه‌ها و مطابقت هر یک با ماه‌های سال خورشیدی به قرار زیر بوده‌است. توضیح اینکه نخستین ماه این تقویم، یعنی ماه آذار، از یک هفته مانده به یکم فروردین ماه خورشیدی آغاز می‌شود:

 1. آذار، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با فروردین ماه
 2. نیسان، ۳۰ روزه، تقریبا مطابق با اردیبهشت ماه
 3. ایار، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با خرداد ماه
 4. حزیران، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با تیر ماه
 5. تموز، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با مرداد ماه
 6. آب، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با شهریور ماه
 7. ایلول، ۳۰ روزه، تقریبا مطابق با مهر ماه
 8. تشرین اول، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با آبان ماه
 9. تشرین آخر، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با آذر ماه
 10. کانون اول، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با دی ماه
 11. کانون آخر، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با بهمن ماه
 12. شباط، ۲۸ روزه، تقریبا مطابق با اسفند ماه