قالب های شعر در فارسی
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

قالب های شعرفارسی

منظور از قالب یکشعر، شکل آرایش مصرعها و نظام قافیه آرایی آن است

 قصیده - غزل- قطعه - ترجیع بند- ترکیب بند – مستزاد- مسمط – رباعی -  دو بیتی – مثلثات – تصنیف - چهارپاره- مفرد  - تضمین - شعرنیمایی(شعر نو).

 

هفت تپه شوش دانیال