قطعه
ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

قطعه

"قطعه" شعریاست که معمولاً مصراع های اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیاتآن
 هم قافیه اند. طول قطعه دو بیت یا بیشتر است. ......................الف///////// ...................... ب
......................
ج ////////// ...................... ب
......................
د ////////// ...................... ب
قطعه رابیشتر در بیان مطالب اخلاقی و تعلیمی و مناظره و نامه نگاری بکار می برند.
قدیمی ترین قطعه ها مربوط به ابن یمین است و از بین شاعران معاصر پرویناعتصامی نیز بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است