ترجیع بند
ساعت ٧:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

ترجیع بند

ترجیعبند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه و وزنیکسان هستند و در آخر هر رشته شعر یک بیت یکسان با قافیه ای جداگانه تکرار می شود. بهترین ترجیح بندهای مربوط به سعدی ، هاتف و فرخی است