ترکیب بند
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱۱   کلمات کلیدی:

ترکیب بند

ترکیببند از لحاظ ساختار شعری مانند "ترجیع بند" است و تنها تفاوت آن این است که بیتتکرار شده در بین قطعه های شعر یکسان نیستند. از ترکیب بندهای معروف ترکیببند محتشم کاشانی در توصیف واقعه ی کربلاست.

بلند ترین منار جهان در یزد