چهارپاره
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٠   کلمات کلیدی:

چهارپاره

"چهارپاره" از قالب های جدیدی است که همزمان با رواجشعر نو بوجود آمده است. "چهارپاره" مجموعه ای از دو بیتی هایی است که در کلیک شعر را می سازند. دو بیتی های تشکیل دهنده چهارپاره از لحاظ قافیه با همتفاوت دارند

در هر قدم که رفت درختی سلام گفت----- هر شاخه دست خویش به سویشدراز کرد

او دست های یک یکشان را کنار زد ----- چون کولیان نوای غریبانهساز کرد  ( نادر نادرپور)