مفردات
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٥   کلمات کلیدی:

مفردات
هر شعری حداقل یک بیت دارد.

"مفرد" شعری تک بیتی است که شاعر تمام مقصود خود را در همان یک بیت بیان می کند. "مفرد" یا همان "تک بیت" اغلب برای بیان نکته های اخلاقی به کار می رود. در "مفرد" گاهی دو مصراع هم قافیه هستند و گاهی دارای قافیه نیستند

پای ملخی نزد سلیمان بردن ----- زشت است ولیکن هنر است از موری

 

تبریز- مسجد شاه تهماسب