مادر
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢   کلمات کلیدی:

WHEN I CAME DRENCHED IN THE RAIN

وقتی خیس از باران به خانه رسیدم.

 BROTHER SAID : “ WHY DON’T YOU TAKE AN UMBRELLA WITH YOU?”

برادرم گفت:"چرا چتری با خود نبردی؟"

 SISTER SAID:”WHY DIDN’T YOU WAIT UNTILL IT STOPPED”

خواهرم گفت :"چرا صبر نکردی تا باران بند بیاید؟"

 DAD ANGRILIY SAID: “ONLY AFTER GETTING COLD YOU WILL REALISE”.

پدرم با عصبانیت گفت:"وقتی سرما خوردی متوجه خواهی شد."

 BUT MY MOM AS SHE WAS DRYING MY HAIR SAID”

اما مادرم در حالی که موهایم را خشک می کرد گفت:

 “STUPID RAIN”                                                                     

باران احمق

 THAT’S MOM!!!

واین مادر است