شهادت حضرت علی (ع) بر همه مسلمانان عالم تسلیت باد
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٥   کلمات کلیدی:

کرد  از  عهد  جوانی  یاد   زال  روزگار

ساخت نو پیرایه سر پیرایه ی پیرار و پار

.

.

مظهر  الطاف  یزدانی ، علیّ عالی  آن

کز وجودش شد کمال قدرت حق آشکار

علّت  ایجاد  عالم  کز  وجود  او  کنند

امّهات  سفلی  و  آبای  علوی  افتخار

وهق او پروین کلاف و سیف او ذابح غلاف

سهم او شعرا کلاف و رُمح  او رامح شکار

چتر او خورشید سای و دست او خیبر گشای

نطق او معجز نمای و کلک او قرآن نگار

دُلدُل  او  را  ستام  و  قنبر او  را غلام

مِهر گردون  احتشام و چرخ انجم  اقتدار

خشم او صرصر صریر و قهر او آذر نظیر

عفو او اندک پذیر  و لطف او  آسان   گذار

 .

.

.

.

ای تو را بس تاج وتخت از هل اتی و لا فتی

از مرصع تاج ،ننگت از مکلل تخت ، عار

.

.

قسمتی از قصیده صباحی بیدگلی از پیشروان مکتب ادبی بازگشت

ایام  شهادت مولا علی ( ع) بر همه عالمیان تسلیت باد