ما هیچ نیستیم
ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٠   کلمات کلیدی:

* خواجه امام مظفر حمدان در نوقان یک روز می گفت که «کار ما با شیخ بوسعید هم چنان است که پیمانه ای ارزن . یک دانه شیخ بوسعید است و باقی من.» مریدی از آن شیخ ما ابوسعید، آن جا حاضر بود، از سرگرمی برخاست و پای افزار کرد و پیش شیخ ما آمد و آنچ از خواجه مظفر حمدان شنوده بود با شیخ حکایت کرد. شیخ گفت:"خواجه امام مظفر را بگوی که آن یک هم تویی ما هیچ نیستیم."                                          "  اسرار التوحید"