درس سوم ادبیات،انواع ادبی،حماسه،اسطوره
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٥   کلمات کلیدی:

بنام آن که هستی نام ازو یافت-----------------------فلک جنبش زمین آرام ازو یافت.

<< حماسه شعر ملل است به هنگام طفولّیت ملل،آن گاه که تاریخ و اساطیر ،تخیل و حقیقت به هم آمیخته و شاعر مورخ ملّت است.>>                                                                                                   لامارتین

حَماسه که در لغت به معنی دلاوری و شجاعت است از قدیمی ترین و مهیّج ترین  انواع ادبی است.حماسه شرح تاریخ قبل از دوران تاریخی است.

حماسه های قدیمی معروف جهان:

1- شاهنامه فردوسی  (کشور ایران)

2-ایلیاد و اودیسه همر(مغرب زمین)

3-مهاباراتا و رامایانا(هند)توضیح اینکه کلیله و دمنه از اصل این کتاب برگرفته شده است.

4-گیل گمیش( قوم سومری  در سرزمین ایران)

5-الحماسه ابوتمّام و البحتری (اعراب)

 اسطوره:اسطوره (myth) از دو واژه (story)قصه و (history)تاریخ گرفته شده است.پس دو حا لت افسانه و دروغ و حالت تاریخ و حقیقت  در آن یافت می شود.  به بیان دیگر  اسطوره ژرف ساخت حقیقت و تاریخ  و رو ساخت افسانه است. اساطیر در مواجهه با  حقیقت تبدیل به تاریخ می شوند.

 

 می دانم جالبه برات؟؟ ؟؟ا

---------------------------------------------------------------------------------------------

منبع: انواع ادبی -دکتر سیروس شمیسا