درس چهارم انواع ادبی،توتم،تابو،رویین تنی(حماسه)
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٢   کلمات کلیدی:

 

توتم(totem)

توتم از اصطلاحات مردم شناسی است  و به حیوانات و گیاهان  و یا هر شیئ که      جنبه ی    تقدّ س  داشته و مورد احترام خاص هر نوع اجتماع باشد ، اطلاق می گردد. توتم مظهر و سمبل حامیان و پرستندگان خود است.

در نزد اقوام هندی  و ایرانی  گاو جنبه تقدس داشت.

تابو(tabu,taboo)

از اصطلاحات مردم شناسی است نهی و ممنوعیتی است که در باره شیئ یا شخصی  یا امری در جامعه  وجود داشته باشد.چیزی که تابو است نباید لمس شود و در مورد عملی که تابو است نباید فکر شود. مثال :ازدواج با محارم،خوردن یا کشتن برخی از حیوانات.

رویین تنی

رویین تن کسی است که هیچ حربه یی بر او اثر ندارد.نیروهای مافوق طبیعی او را شکست ناپذیر کرده اند. و فقط یک نقطه از بدن او رویینه نیست.که همان نقطه ضعف یا نقص اوست. پشت پای آشیل،زیگفرید دو کتفش ،چشمان اسفندیار

کتمان و نام پوشی،خون و خونخواری

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-منبع :انواع ادبی دکتر سیروس شمیسا