نگارش 2 -نامه نگاری-آغاز نامه
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٩   کلمات کلیدی:

بنام خدا

نامه نگاری (2)

معمولا" هر نامه و نوشته ای در آغاز خود ، نام خداوند را به عنوان مبارکی و خجستگی کار و سخن دارد . این کاربرد بر اساس موضوع نامه و روحیه نویسنده آن قابل تغییر است و شکل های گوناگونی دارد . برخی از این کاربردها با گرایش های مربوط به آن چنین است :

بسم الله الرحمن الرحیم (گرایش مذهبی ) به نام خداوند جان آفرین (گرایش ادبی ) یاهو( عارفانه )

گاهی اوقات می توان متناسب با موضوع ، یکی از صفات خداوند را در بالای نامه نوشته مانند یا لطیف ،هوالجمیل

همین که از میان صفات نورانی حق تعالی ، هوالرزاق را بر سر در خانه ها نمی نویسند و هوالباقی را در مراسم جشن و شادمانی به کار نمی رند گویای تجلی اسماءالحسنی وکاربردهای مطابق ذوق و سلیقه این صفات از سوی مردم در همه شئون زندگی و از سوی نویسنده  نامه است.

----------------------------------------------

بر گرفته از فارسی همگانی  اثر دکتر عبدالرضا مدرس زاده