درس ادبیات - نگارش 6 -نامه نگاری 6
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٦   کلمات کلیدی:

نامه نگاری (6)

امضاء

امضای نامه از نظر حقوقی نام و نشانی است که در پایان نامه  نوشته می شود و این نام و نشان می تواند حقیقی ،جعلی ،مستعار و ... باشد اما به هر روی امضاء به شمار می رود.

در نامه ها می توان در کنار نام ونشان خود و به همراه خطوطی که به آنها امضاء می گویند با توجه به موضوع نامه و جایگاه گیرنده آن یکی از عبارت های زیر را نوشت :با سپاس فراوان ،با  احترام ،ارادتمند.

نکته مهم این که در امضای نامه یا هر نوشته دیگری بایست از درج حرف اول نام و نشان خود به شکل لاتین خودداری کرد.

 

------------------------------------------------------------------------------------

منبع:فارسی همگانی دکتر مدرس زاده