غلط ننویسیم3 - فارسی شکسته- نگارش درست3
ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٥   کلمات کلیدی:

بنام او که گوهر جان ها نام اوست

غلط ننویسیم (3)

فارسی شکسته

متاسفانه در سالهای اخیر به سبب رواج فرهنگ گفتاری در رسانه ها (صدا و سیما) و راه یابی این شیوه به همان شکل به روزنامه ها شاهد رواج یافتن فارسی شکسته هستیم و بی دقتی و کم حوصلگی ، کم سوادی و اهمیت ندادن به میراث شگرف زبان و خط فارسی از دلایل انجام این رفتار نادرست است و البته سرایندگان شعر جوان پسند و خوانندگان موسیقی (پاپ) نیز از عوامل اصلی رواج یافتن این نابسامانی به شمار می روند . در این شیوه شعر ،شاعر واژگان را بر اساس گویش و شنیدن با هم قافیه می کند مانند خون و همون(همان)

گسترش این فاجعه تا بدانجا است که گاهی برخی دانشجویان هم زبان گفتاری و شنیداری کلاس های درس را به جزوه ها و دفترهای خویش راه می دهند و مثلا به جای جمله ی : حسنک را بردار کردند ،می نویسند : حسنک رو بر دار کردن.

گفتنی است سید محمدعلی جمال زاده ،پدر داستان نویسی معاصرایران ، نخستین کسی است که به رواج دادن فارسی شکسته اقدام کرد اما بی درنگ با درک و شناسایی ژرفای این نادرستی ،کار خویش را اصلاح کرد.

جز در نوشته های داستانی ،آن هم هنگام نقل قول،هیچ گاه نباید به شیوه ی گفتار  شکسته نویسی کنیم:

-مهمترین بخش مقاله، متن اونهکه به بررسی جوانب مختلف می پردازه و می کوشهکه جوابی منطقی براموضوع مقاله عرض کنه.

همچنین از کاربرد کلمات عامیانه که غلط تلفظ می شود خودداری کنیم.مثال: سوات به جای سواد،عرض خواهی به جای عذر خواهی،واگیردار به جای واگیر،گرام به جای گرامی،قتل وعام به جای قتل عام ،خوار و بار به جای خواربار،خورده فروشی به جای خرده فروشی،با این وجود به جای با وجود این.

----------------------------------------------------------------------------------------

منبع کمکی فارسی همگانی دکتر عبد الرضا مدرس زاده