بدیع
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢۱   کلمات کلیدی:

بنام خداوند جان و خرد

در عالم ادبیات صرف نظر از انواع ادبی سبک ها و علم معانی و بیان که با نوعی زیبایی و خلقت در معانی قالب سر و کتمان مواجه هستیم فارغ از مکاتب ادبی آرایه های ادبی لفظی که شامل واج آرایی ,صدا معنایی ,سجع , ترصیع , انواع جناس و آرایه های ادبی معنوی شامل مراعات و نظیر , تضاد و تطابق ,متناقض نما ,پارادوکس ,لف و نشر ,تلمیح ,تضمین ,اغراق ,حسن تعلیل ,ارسال مثلی ,تمثیل ,اسلوب معادله , ایهام , به گونه ای تشبیه بر جلوه هاو جنبه های  زیبایی و هنری سخن آنچنان می افزاید که مخاطب را دچار شگفتی می سازد و گاهی واقعا" دانستن این آرایه ها در یافتن معانی مورد نظر شاعر تاثیر بسزایی دارد و بنابراین اموری که موجب زیبایی و آراستگی کلام می شوند بنام آرایه های ادبی یا صنایع ادبی علم بدیع مطرح می گردند ,شاعران و نویسندگان برای اینکه مخاطب خویش را بگونه ای نکه دارند که نوشته ها در او ایجاد خستگی نکند و بلکه تاثیر کلام و قدرت بیان خود را عمیق تر سازند از انواع صنایع بدیع با کمال مهارت استفاده می نمایند . از دیرباز مخاطبان عمومی در حالت عادی به معانی ظاهری و تحت لفظی اشعار و نثرها اکتفا می نمودند و لیکن دانش آموزان و دانشجویان همیشه دنبال معانی برتر و کاربردی دقیق و علل این نوع نوشتار بوده اند و چون جمال می دیدند بدنبال کمال همراه او هستنند و علم بدیع قطعا" پاسخگوی خوبی در یافتن معانی درونی اشعار می باشد برای مثال اگر در بیت حافظ :

الا یا ایها الساقی اردکاسا و ناولها           که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

صدا معنایی و واج آرایی و حرف آ به منزله کسی است که دست به آسمان برداشته با خالق خویش راز و نیاز می کند و تکرار حرفها آرایشی است که در درون به منزله برآوردن آهی است که در پایان سختی اندوهبار که در جهت هماهنگی با عاطفه قالب شعر که درد و اندوه فراق و مشکلات طاقت سوز طریقت عشق است تقویت می شود .