13. خطِّ ممتد ــــ بزرگ نما،زیرین خط(ligneوline)

بنام خداوندجان آفرین

13. خطِّ ممتد   ــــ بزرگ نما،زیرین خط(ligneوline)

خط ممتد ( ــــــ)

از این نشانه برای برجسته کردن پاره‌ای واژه‌ها یا جمله‌ها و اهمیت  خاص آن ها استفاده می شود.

کویر نمک(دریاچه نمک)شهرستان آران و بیدگل

/ 1 نظر / 61 بازدید
انسان

[تایید][گل][نیشخند]