مفردات

مفردات
هر شعری حداقل یک بیت دارد.

"مفرد" شعری تک بیتی است که شاعر تمام مقصود خود را در همان یک بیت بیان می کند. "مفرد" یا همان "تک بیت" اغلب برای بیان نکته های اخلاقی به کار می رود. در "مفرد" گاهی دو مصراع هم قافیه هستند و گاهی دارای قافیه نیستند

پای ملخی نزد سلیمان بردن ----- زشت است ولیکن هنر است از موری

 

تبریز- مسجد شاه تهماسب

/ 1 نظر / 20 بازدید
انسان

میگن شبا فرشته ها از آرزوی آدما قصه میگن واسه خدا خدا کنه همین حالا رویای تو هرچی باشه گفته بشه پیش خدا...