از وصایای مولانا جلاالدین محمد بلخی

سلام/

جامی می گوید:مولا نا در وصیت به اصحاب فرموده است:شما را سفارش می کنم به ترس از خدا در نهان وعیان ، اندک خوردن و اندک خفتنو اندک گفتن. و کناره گرفتن از جرم ها و جریرت ها، و روزه داشتن و نماز برپا داشتن و فرو نهادن هواهای شیطانی و خواهش های نفسانی،و شکیبایی بر درشتی مردمان، و دوری گزیدن از همنشینی نابخردان و سفلگان، و پرداختن به همنشینی با نیکان و بزرگواران، هممانا بهترین مردم کسی است که برای مردم مفید باشد. و بهترین گفتار کوتاه و گزیده است و ستایش از آن خداوند یگانه.

/ 0 نظر / 24 بازدید