انواع ادبی - زندگینامه نویسی

انواع ادبی: زندگینامه نویسی

یک نوع از آثار ادبی،نگارش شرح زندگی رجال ادب و هنر است.البته ممکن است کسی خود،زندگی نامه ی خود را بنویسد که به آن "اتو بیوگرافی-autobiography" گویند.

یکی از فروع زندگی نامه نویسی ،خاطره نویسی است.زیرا این دو معمولا" با هم در آمیخته اند.

سفرنامه نویسی هم از فروع زندگی نامه نویسی است،زیرا بخشی از زندگی نویسنده را در بر می گیرد.

تذکره نویسی را هم می توان از فروع زندگینامه نویسی محسوب داشت،زیرا در آن ها از شرح حال و آثار شاعران( لباب الا لباب)  یا عارفان تذکره الاولیا) سخن رفته است.(از آنجا کهخاطره نویسی و سفرنامه نویسی  و زندگی نامه نویسی  ادبی ، با بیان احساسات و عواطف همراه است می توان آنها را جزو ادب غنایی آورد.)

از قدیمی ترین نمونه های اتو بیوگرافی در  ایران ، اتو بیوگرافی ابو علی سینا را نام برد که آن را بر شاگردان خود املا کرده است.

از قدیمی ترین نمونه های  زندگینامه نویسی در غرب  کتاب حیات مردان نامی اثر

پلو تارک است.که در قرن اول میلادی نوشته شده است.

 

/ 0 نظر / 87 بازدید