آقای بانکی مون توجه کن.Israel war crimes /mr ban note

اینان هم انسان هستند. they are also human beings 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مریم

شک نکن درست در لحظه آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد خدا از راه می رسد...