غلط ننویسیم 5 - نکاتی در مورد درست نوشتن - نگارش درست 5

بنام خداوند جان آفرین

از کاربرد جمله هایی که مبهم هستند یا کج تابی دارند خودداری کنیم:

1-    آنها هشت خواهر و برادرند.

2-    سیروس همسایه بیست ساله من است.

3-    سرقت حیوان ها از باغ وحش افزایش یافته است.

تعابیر مناسب و بی تکلف استفاده کنیم:

الف-جوانان به ورزش پر بها می دهند(غلط)

ب-اسرار به بیرون نشت کرد.(غلط)

ج-میتوان روی او حساب کرد.(غلط)

د-سالن غذاخوری از کثیفی رنج می برد.(غلط)

ه-زلزله از تلفات زیادی برخوردار بود.(غلط)

و-در راستای این سخن باید  گفت.(غلط)

ز- کلاس خوبی را تجربه نمودیم.(غلط)

ح-او می رود تا به نتایج عالی دست یابد.(غلط)

تذکرات:

1-گفتار را از نوشتار جدا کنیم.

2-چند جمله را به یک فعل حواله ندهیم.

3-ساده و فارسی روان  بنویسیم تا بتوانیم از کلمات عربی استفاده نشود.

4-معنا و مفهوم جمله را فدای کوتاه نویسی آن نکنیم.

5-از فعل ها درست استفاده کنیم. مانند:

موتور سیکلت عابری را زیر گرفت و مرد.(غلط)

موتور سیکلت عابری را زیر گرفت و کشت.(صحیح)

6-جمله را بیهوده مجهول نکنیم.مثال:این کتاب توسط جمالزاده نوشته شد. که به دو صورت می توان نوشت که صحیح باشد:

الف-این کتاب را جمالزاده نوشت.

ب- این کتاب نوشته شد.

7- "ال" نشانه معرفه کلمات عربی است کاربرد آن همراه کلمات فارسی صحیح نیست.

مانند:حسب الدستور،حسب الفرمایش،حسب الگفتار،حسب الفرمان.

8- تا   و الی  با هم در یک جمله نمی آیند.نمونه:او صبح  تا الی شب کار می کند.

9-صفت تفضیلی فارسی را به کلمات افعل تفضیل عربی اضافه نکنیم. مانند: اعلم تر، افضل تر.

10-ضمیر را با مرجعش در یک جا نیاوریم. مثال:(اگر علی کار خوبی از او سر بزند.)

11-را باید پس از مفعول استفاده شود:

الف- کتابی که به دوستم داده بودم راپس گرفتم.(غلط)-کتابی را که به دوستم داده بودم پس گرفتم.

/ 2 نظر / 173 بازدید
vahid imani vib

چه جوری وقت میکنی که این همه پست بذاری؟؟؟؟؟؟[تعجب][تعجب][چشمک]