6). علامت سئوال ؟نشانه پرسش،علامت پرسش،پرسش نما(فرانسهle point d interrogationو

به نام خدا

 

6) علامت سئوال  ؟نشانه پرسش،علامت پرسش،پرسش نما(فرانسهle point d interrogationوانگلیسیqustion mark)

 علامت سئوال (؟)

1ـ در پایان جمله‌های پرسشی مستقیم:

ـ کتاب را خواندی؟

یادآوری: علامت سئوال در پایان جمله‌های پرسشی غیر مستقیم نمی‌آید.

مثلاً او پرسید: آیا میدان جمهوری در ارمنستان را دیده‌ام. علت این که علامت پرسش نمی‌آوریم این است که در چنین جمله‌هایی سئوال نمی‌کنیم بلکه خبر می‌دهیم. ویا جملات دارای استفهام انکاری.

2ـ بعد از کلمه‌هایی که به جای جمله پرسشی می‌آید: کجا؟ چطور؟

3ـ برای بیان مفهوم تردید یا استهزاء: در این صورت، نشانه? پرسش داخل پرانتز می‌آید: جواد احمدی(؟) قهرمان کشور.

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید