نکاتی در مورد نگارش

آفرین جان آفرین پاک را/آن که جان بخشید و ایمان خاک را

 

آیین های نوشتاری به دو دسته ی( 1)سطحی"حاشیه بندی" و(2)نوشته یی" نشانه گذاری" تقسیم می شود.

اگرسطحی که نوشتار بر آن شکل می گیرد.کاغذی به درازا وپهنای29در21 سانتی متر باشد.حاشیه بندی آن بدین ترتیب مناسب به نظر می رسد.

1)حاشیه گذاری:

 حاشیه بالا تا عنوان حدود 6 سانتی متر.

حاشیه سمت راست تا آغاز سطرحدود 4 سانتی متر و تا آغاز بند حدود 5 سانتی متر.

حاشیه سمت چپ حدود5/2 سانتی متر.

حاشیه ی پایین5/2 سانتی متر. فاصله هرسطر با سطر دیگر یک 1 سانتی متر.

فاصله عنوان با اولین سطر دو برابر فاصله هر سطر با یکدیگر.

در صفحات بعدی که عنوان ندارد 5/2 سانتی مترحاشیه تا بالای کاغذ رعایت شود.

اگر به هر علت حاشیه گذاری ممکن نباشدیا کاغذ در اندازه های دیگری باشد  با توجه به نسبت های فوق تغییر صورت می دهیم.

2)نشانه گذاری:

برای بهتر و صحیح‌تر خواندن متن و نشان دادن روابط صحیح و منطقی اجزای مختلف جمله و فهم مقصود نویسنده یا تغییر لحن‌‌های او علائمی وضع کرده‌اند که به آنها نشانه‌های سجاوندی می‌گویند. توضیح آن که: در هنگام سخن گفتن، کلمه‌ها با واسطه‌های صوتی به هم می‌پیوندد و به کمک آهنگ و لحن کلام، معنای جمله و ارتباط منطقی اجزای آن بر شنونده روشن و آشکار می‌گردد، لیکن در زبان نوشتار چون خواننده از راه گوش، درک مطلب نمی‌کند، ناچار برای بهتر خواندن و فهمیدن باید وسیله دیگری در اختیار داشته باشد، این وسیله همان علامت‌های نقطه‌گذاری است.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید