بلوار دانش و شهید خادمی کاشان

سلام / دیگه هر کار می کنم ننویسم نمی شود/شما را به خدا  این سرعت گیرها کجای دنیا هستند که شما در کاشان و آران وبیدگل و.... اجرا می کنید مخصوصا کاشان که به جای سرعت گیر سکوی پرتاب موشک توی خیابانها ساخته اند آخر توی این شهر یک مهندس راه و عمران  یکی از منافع این پل ها را که سرعت گیر هستند بگوید یا  اداره راهنمایی بگوید این را  در کجا دیده اند که مفید بوده است شما را به خدا به بلوار خادمی  کاشان سری بزنید  و با یک چیزی/ گودالی که ماهها است بعد از سرعت گیر انجا درست شده پرکنید فکر کنم نه شهردار ونه هیچ ....از خیابانها و کوچه های شهر عبور نمی کنندیا اگر عبور می کنند خرج شاسی ماشین و گرفتاریهای ان را نمی کشندو.... و  بلوار دانش را که دیگه نگو هفته گذشته از روی سکوی پرتاب به بالا رفتیم و شهرو کامل ملاحظه کردیم  و .........

عکس از سایت کاشان نیوز

/ 1 نظر / 58 بازدید