7). علامت تعجب ! نشان شور و احساسات،نشان تعجب،هیجان نما،الف نقطه(فرانسه le d ex

بنام او

. علامت تعجب  ! نشان شور و احساسات،نشان تعجب،هیجان نما،الف نقطه(فرانسه le d excalmationوانگلیسیexcalmation mark)

علامت تعجب ( ! )

این علامت برای نشان دادن حالت‌هایی روحی مثل تعجّب، تحذیر، دعا، نفرین، دشنام، افسوس، خطاب، امر و مانند آن به کار می رود.

اگر حالت‌های فوق با تاکید همراه نباشد، الزامی در به کار بردن نشانه‌های عاطفی وجود ندارد.

این باغ، چقدر، زیباست!

ای خدا!

دریغ از عمر رفته!

آقای رئیس!

مواظب باش!

چه زیبا!

 

 

/ 1 نظر / 106 بازدید
انسان

جوجه زرده چه نازه[لبخند][گل]