5). سه نقطه … افتادگی نما،چند نقطه،سه نقطه،نشانه حذف(فرانسهles points suspens

بنام خدا

. سه نقطه    افتادگی نما،چند نقطه،سه نقطه،نشانه حذف(فرانسهles points suspensionوانگلیسیelipsis marks)

 

سه نقطه ( )

1ـ برای نشان دادن افتادگی‌های عمدی و یا حادثه‌ای متن.

2ـ به جای واژه یا عبارت‌های حذف شده:

     پی" قد قامتِ" موج ...

3-برای ادامه سخن و یا قطع و یا سخنانی که نیازی به آوردن آن نیست.

 

/ 1 نظر / 42 بازدید
انسان

خدا رحمتش کند[گل][گل]