چشم احساس

 مسجد باغ

مسجدم باغ وخم بید جنون محرابم   /       پیر برفی به سر منبر کوه اربابم

دشتها مصحف من قاری شان کفشکها  /  روی آیات علف شبنمکان اعرابم

هئیتم رود بود تکیه ی من یک برکه  /نوحه ام آه لب خشک و دل مشک آبم

گل پرستم من واز باغچه  می گیرم دوست / سرو گلدسته و زیتون و صلیب احبابم

من مفاتیح سر طاقچه ام پنجره ایست / که به یک باب دعای سحرش بی تابم

در هوا کردن احساس به هر نخ که رسید /  در پی بادکنک های خیالی نابم

قبله بی عکس و من از قاب اسیری "شهدل" /  عاشق گمشده ای بین مه مهتابم

                                                    سعید امینیان آرانی

/ 0 نظر / 19 بازدید