17. علامت‌ تکرار ً " باز هم،نشان تکرار کلمه سطر بالا،ایضا"(ditto و

بنام خدا

17. علامت‌ تکرار     ً " باز هم،نشان تکرار کلمه سطر بالا،ایضا"(ditto وditoo)

نشانه تکرار/ ایضاً ( ً )

این نشانه به جای کلمه‌های مشابهی که عیناً در سطرهای متوالی تکرار می شود به کار می رود.

از این نشانه در نوشته‌های رسمی نباید استفاده کرد.

 

/ 0 نظر / 1221 بازدید